خریداران به همراه کتاب زیر ...
دنیس کاسپر، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، محسن ارجمند (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - 10 دی 1387
200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اف.چارلز برونیکاردی، فریبا قربانی (مترجم)، علیرضا منجمی (مترجم)، سلمان اتوکش (مترجم)، سعید حاجی رحیم خان (مترجم)، محمد گل سرخ تبار (مترجم)، بهنام بوذری (مترجم)، کیومرث عباسی (زیرنظر) اف.چارلز برونیکاردی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 30 دی 1387
برترام کاتزونگ، آنتونی ترور، ماریک کرودرینگ هال، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، مجید متقی نژاد (مترجم)، منیژه متولیان(مقدمه) برترام کاتزونگ
ناشر: اندیشه رفیع - 1394
امیل تاناگو، جک.وی. مک آنیچ، محمدرضا نوروزی (مترجم)، کیوان رادخواه (مترجم) امیل تاناگو
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 4 اسفند 1389
تامس آندرئولی، رابرت گریگز، چارلزس.ج. کارپنتر، رامین اعتصامی (مترجم)، مهدی موسوی (مترجم)، محمد رضائیان (مترجم)، لیلی نامداری (مترجم)، سعداله اسماعیلی (مترجم)، ثریا ارژن (مترجم)، شهریار پرویزی عمران (مترجم) تامس آندرئولی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 2 آذر 1390
ناشر: پروانه دانش - 18 مرداد 1391
مایکل گراهام گلدر، جان گدیس، ریچارد میو، محسن ارجمند (مترجم)، مجید صادقی (مترجم) مایکل گراهام گلدر
ناشر: ارجمند - 3 اسفند 1389