خریداران به همراه کتاب زیر ...
برایان مگی، عزت الله فولادوند (مترجم) برایان مگی
ناشر: خوارزمی - 6 مرداد 1398
2700000 ریال 2430000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ویلیام جیمز دورانت، عباس زریاب خوئی (مترجم) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 22 فروردین 1401
برایان مگی، عزت الله فولادوند (مترجم) برایان مگی
ناشر: طرح نو - 30 خرداد 1389
ناشر: نشر مرکز - 20 شهریور 1398
نایجل واربرتون، مسعود علیا (مترجم) نایجل واربرتون
ناشر: ققنوس - 11 آذر 1392
اتین ژیلسون، سیداحمد احمدی (مترجم) اتین ژیلسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 بهمن 1392
کارل یاسپرس، میرعبدالحسین نقیب زاده (مترجم) کارل یاسپرس
ناشر: کتابخانه طهوری - 10 دی 1390
فردریک چارلز کاپلستون، امیرجلال الدین اعلم (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - 1399
ویلیام جیمز دورانت، عباس زریاب خوئی (مترجم) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: علمی و فرهنگی - 26 اردیبهشت 1400
بندیکتوس دو اسپینوزا، محسن جهانگیری (مترجم) بندیکتوس دو اسپینوزا
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مهر 1398