خریداران به همراه کتاب زیر ...
دیوید گلاور، شیلاف استرابریج دیوید گلاور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1394
50000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیل پوستمن نیل پوستمن
ناشر: اطلاعات - مرداد 1395
آلن فرانسیس چالمرز، سعید زیباکلام (مترجم) آلن فرانسیس چالمرز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 دی 1401
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 خرداد 1386
تقی آزادارمکی تقی آزادارمکی
ناشر: سروش - 28 خرداد 1390
تاتیانا پی. سوبوتینا، محمدرضا سرکارآرانی (مترجم) تاتیانا پی. سوبوتینا
ناشر: نشر نی - فروردین 1395
ماکس وبر، احمد تدین (مترجم)، سیدعلاء الدین طباطبایی (ویراستار) ماکس وبر
ناشر: هرمس - 1394
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - بهمن 1397
کیت بهان، دیانا هولمز، جعفر مهراد (مترجم)، مجید آذرخش (مترجم) کیت بهان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 بهمن 1389