خریداران به همراه کتاب زیر ...
منوچهر وکیلیان، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور
340000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 مهر 1399
سیدعباس رضوی، داریوش نوروزی، ندا طاهری (ویراستار) سیدعباس رضوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مهر 1400
خدیجه علی آبادی(گردآورنده) خدیجه علی آبادی(گردآورنده)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 مهر 1399
محمدحسن صیف، سعید طالبی، سعید مظلومیان محمدحسن صیف
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 آبان 1400
پژوهشکده حوزه ودانشگاه، محمد بهشتی(زیرنظر)، علیرضا اعرافی(زیرنظر)، مهدی ابوجعفری(زیرنظر)، علی نقی فقیهی(زیرنظر) پژوهشکده حوزه ودانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 مرداد 1401
منوچهر وکیلیان، حکیمه سپاسی تهرانی (ویراستار)، منیژه کرباسی (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
اووه فلیک، ارنست فون کاردورف اووه فلیک
ناشر: جامعه شناسان، روش شناسان - 5 مرداد 1397