خریداران به همراه کتاب زیر ...
جورج اورول جورج اورول
ناشر: مجید، به سخن - 11 دی 1398
800000 ریال 720000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جورج اورول، صالح حسینی (مترجم) جورج اورول
ناشر: نیلوفر - 8 آبان 1401
جورج اورول، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، اریک فروم(مقدمه) جورج اورول
ناشر: مجید، به سخن - 11 مرداد 1401
امیلی جین برونته، علی اصغر بهرام بیگی (مترجم) امیلی جین برونته
ناشر: جامی، فرهنگ نشر نو - 1395
سوفی سگور، سهیلا صفوی (مترجم)، ژاک پکنارد(تصویرگر) سوفی سگور
ناشر: سوره مهر - 30 تیر 1399
هرمن ملویل، نوشین ابراهیمی (مترجم)، هنری بروک(بازنویسی) هرمن ملویل
ناشر: افق - 9 اردیبهشت 1398
جورج اورول، زهره روشنفکر (مترجم) جورج اورول
ناشر: مجید، به سخن - 22 خرداد 1399
هاروکی موراکامی هاروکی موراکامی
ناشر: قطره - بهمن 1397
ارنست همینگوی، نجف دریابندری (مترجم)، ریموند شپرد(تصویرگر)، سی.اف. تانی کلیف(تصویرگر) ارنست همینگوی
ناشر: خوارزمی - 1 فروردین 1401
هاروکی موراکامی، مهدی غبرائی (مترجم) هاروکی موراکامی
ناشر: کتاب سرای نیک - 23 آذر 1398