خریداران به همراه کتاب زیر ...
جورج اورول جورج اورول
ناشر: مجید، به سخن - 11 دی 1398
800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جورج اورول، زهره روشنفکر (مترجم) جورج اورول
ناشر: مجید، به سخن - 29 اردیبهشت 1398
رومن گاری، سروش حبیبی (مترجم) رومن گاری
ناشر: نیلوفر - 19 اردیبهشت 1391
جوآن هریس، چیستا یثربی (مترجم) جوآن هریس
ناشر: پوینده - 25 بهمن 1390
آن فاین، فرمهر منجزی (مترجم) آن فاین
ناشر: پیدایش - 12 آذر 1398
حمزه سردادور حمزه سردادور
ناشر: سمیر - 12 اسفند 1397
جروم دیوید سالینجر، شبنم اقبال زاده (مترجم) جروم دیوید سالینجر
ناشر: آوای مکتوب - 12 بهمن 1398
اینیاتسیو سیلونه اینیاتسیو سیلونه
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 13 مرداد 1401
جورج اورول، صالح حسینی (مترجم) جورج اورول
ناشر: نیلوفر - 8 آبان 1401
جورج اورول، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، اریک فروم(مقدمه) جورج اورول
ناشر: مجید، به سخن - 11 مرداد 1401