خریداران به همراه کتاب زیر ...
اورهان پاموک، علیرضا سیف الدینی (مترجم) اورهان پاموک
ناشر: نیلوفر - تیر 1398
650000 ریال 585000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مایکل پالمر، محمدعلی مهمان نوازان (مترجم) مایکل پالمر
ناشر: مروارید - اردیبهشت 1402
بیژن نامجو (مترجم)، شاگا هیراتا(بازنویسی) بیژن نامجو (مترجم)
ناشر: قدیانی - شهریور 1401
فرهاد ناظرزاده کرمانی فرهاد ناظرزاده کرمانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1394
آیزاک بشویس سینگر، مژده دقیقی (مترجم) آیزاک بشویس سینگر
ناشر: نیلوفر - آذر 1402
فریبا وفی، علی حسن آبادی (ویراستار) فریبا وفی
ناشر: نشر چشمه - مرداد 1402
اورهان پاموک، مرضیه خسروی (مترجم) اورهان پاموک
ناشر: نگاه - شهریور 1402
بتینا پترسن، حسین فتاحی (مترجم) بتینا پترسن
ناشر: ذکر - اسفند 1399
پی یر هارپر، حسین فتاحی (مترجم) پی یر هارپر
ناشر: ذکر - تیر 1398
جون استیمسن، فاطمه زرگری (مترجم)، سو کینگ(تصویرگر) جون استیمسن
ناشر: ذکر - آبان 1402