خریداران به همراه کتاب زیر ...
ارنست کاسیرر، یدالله موفق (مترجم) ارنست کاسیرر
ناشر: نیلوفر - 12 آبان 1399
1650000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ارنست کاسیرر، یدالله موقن (مترجم) ارنست کاسیرر
ناشر: ماهی - 27 اردیبهشت 1393
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 31 شهریور 1398
جان کاتینگم جان کاتینگم
ناشر: نشر نی - 11 مهر 1398
آیزایا برلین، عبدالله کوثری (مترجم)، هومن پناهنده (ویراستار)، هنری هاردی (ویراستار) آیزایا برلین
ناشر: ماهی - 23 دی 1398
هربرت مارکوزه، محسن ثلاثی (مترجم) هربرت مارکوزه
ناشر: نشر ثالث - 7 دی 1399
رنه دکارت رنه دکارت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
رنه دکارت رنه دکارت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1 اردیبهشت 1394
جان کاتینگهام، علی افضلی (مترجم) جان کاتینگهام
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 9 اردیبهشت 1391