خریداران به همراه کتاب زیر ...
شهین ایروانی شهین ایروانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 6 مرداد 1388
55000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
احمد سلحشوری، علی ایمان زاده، فرهاد سراجی (ویراستار) احمد سلحشوری
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 1 بهمن 1390
رضا داوری اردکانی رضا داوری اردکانی
ناشر: سخن - 27 اسفند 1390
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 آبان 1384
سعید ناجی، زهره صادقی ابدی، رومینا سادات کرمانی، مهوش تکلیف (ویراستار) سعید ناجی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1394
جورج براون، مادلین اتکینز، حمیدرضا آراسته (مترجم) جورج براون
ناشر: چاپار - 20 شهریور 1385
رابرت کنن، دیوید نیوبل، احمدرضا نصر (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) رابرت کنن
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 دی 1390
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1399
کریستوفر وینچ، جان جینجل، رضا بلاغت (مترجم)، جواد فروزانفر (مترجم) کریستوفر وینچ
ناشر: خسرو شیرین (وابسته به موسسه عروج اندیشه) - 8 دی 1388