خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 25 آذر 1388
700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
غلامعلی سرمد غلامعلی سرمد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 6 آذر 1398
حییم جی. گینات، سیاوش سرتیپی (مترجم) حییم جی. گینات
ناشر: اطلاعات - 26 مرداد 1401
رقیه نظری (ویراستار)، حسن فارسی (گردآورنده) رقیه نظری (ویراستار)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 3 اردیبهشت 1390
ناشر: دانژه - 28 آبان 1397
بهاره سازمند بهاره سازمند
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 1397
روح الله احمدزاده کرمانی روح الله احمدزاده کرمانی
ناشر: چاپار - 4 خرداد 1390
الین مازلیش، آدل فیبر، گیتی ناصحی (مترجم) الین مازلیش
ناشر: نشر نی - 4 خرداد 1401
محمدعلی حکیم آرا محمدعلی حکیم آرا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 مهر 1388