خریداران به همراه کتاب زیر ...
پاتریشیا وایت هاوس، غلامرضا فهرستی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) پاتریشیا وایت هاوس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 9 اردیبهشت 1385
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آندریو یاماس، مصطفی گرگان بیگ (مترجم)، رضا ناظمیان (مترجم)، نعمت جمشیدی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، لوئیس رشو (تصویرگر) آندریو یاماس
ناشر: پنجره - 30 بهمن 1391
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 1 اردیبهشت 1394
سوزان میس، سوفی تاتا، مریم جلالی (مترجم)، مجید عمیق (ویراستار) سوزان میس
ناشر: مدرسه - 12 اسفند 1392
پاتریک مور، حمیدرضا گیاهی یزدی (مترجم) پاتریک مور
ناشر: مدرسه - 12 بهمن 1392
ایان گراهام، مجید عمیق (مترجم) ایان گراهام
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 13 اردیبهشت 1399
جناین ایماس، مهروش طهوری (مترجم) جناین ایماس
ناشر: قدیانی - 22 دی 1388
ویتوس دروشر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم) ویتوس دروشر
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 3 خرداد 1399
کای دیویس، وندی الدفیلد، صدیقه ابراهیمی (مترجم)، رابرت پیکت (عکاس) کای دیویس
ناشر: پنجره - 19 اسفند 1387