خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارتین کین، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، طیبه صالحی (ویراستار) مارتین کین
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 22 مرداد 1399
800000 ریال 350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جانیس پرت وان کلیو، طاهره رستگار (مترجم)، شاهده شهیدی (مترجم) جانیس پرت وان کلیو
ناشر: مدرسه - 1393
نیل آردلی، مجید عمیق (مترجم) نیل آردلی
ناشر: مدرسه - 20 دی 1391
پام بزانت، محمدعلی سعادت بخت (مترجم)، سیدنصیر موسوی (ویراستار) پام بزانت
ناشر: مدرسه - 18 دی 1392
کریس اکسلید کریس اکسلید
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 18 آذر 1393
کریس اکسلید، مجید عمیق (مترجم) کریس اکسلید
ناشر: مدرسه - 5 بهمن 1392
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش)، رضا هاشمی نژاد (به اهتمام) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 25 شهریور 1391