خریداران به همراه کتاب زیر ...
هاینز بار، مارتین کبن، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم) هاینز بار
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1391
350000 ریال 315000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هرولدجوزف هایلند، بیژن اردشیرپور (مترجم)، رضا هاشمی نژاد (به اهتمام) هرولدجوزف هایلند
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - خرداد 1397
حمیدرضا گیاهی یزدی، منصور ملک عباسی (ویراستار) حمیدرضا گیاهی یزدی
ناشر: مدرسه - 23 فروردین 1391
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 23 آبان 1400
جورج گرین، راضیه خالقی قدیری (مترجم)، محمد مهدیارفر (مترجم) جورج گرین
ناشر: آدینه - 26 مرداد 1387
اسفندیار معتمدی، داود درانیان (ویراستار) اسفندیار معتمدی
ناشر: مدرسه - 23 بهمن 1391
اسفندیار معتمدی، حجت الحق حسینی (ویراستار) اسفندیار معتمدی
ناشر: مدرسه - 22 اسفند 1391
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 3 خرداد 1399
اروینگ رابین اروینگ رابین
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 15 شهریور 1393
سیدمحمود نجفیان رضوی، هوشنگ نحوی (ویراستار) سیدمحمود نجفیان رضوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 اسفند 1398