خریداران به همراه کتاب زیر ...
فرزان سجودی فرزان سجودی
ناشر: علم - 1398
550000 ریال 467500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فرزان سجودی(زیرنظر) فرزان سجودی(زیرنظر)
ناشر: علم - 6 آبان 1398
اومبرتو اکو، پیروز ایزدی (مترجم) اومبرتو اکو
ناشر: نشر ثالث - 4 اسفند 1400
دانیل چندلر، مهدی پارسا (مترجم)، فرزان سجودی(زیرنظر) دانیل چندلر
ناشر: سوره مهر - 15 آبان 1400
لیلا صادقی، تینا امرالهی، فرزان سجودی (ویراستار) لیلا صادقی
ناشر: علم - 29 تیر 1390
پیر گیرو، محمد نبوی (مترجم) پیر گیرو
ناشر: آگاه - 1392
یوری لوتمان، تینا امراللهی (مترجم) یوری لوتمان
ناشر: علم - مهر 1396
فرهاد ساسانی (به اهتمام) فرهاد ساسانی (به اهتمام)
ناشر: سخن - 19 مهر 1391