خریداران به همراه کتاب زیر ...
جورج ریتزر، محسن ثلاثی (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: علمی - 2 مهر 1400
3300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عبدالعلی لهسایی زاده، نیره توکلی (ویراستار) عبدالعلی لهسایی زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 آذر 1398
ریمون آرون، باقر پرهام (مترجم) ریمون آرون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1396
کارل مارکس، پرویز بابایی (مترجم)، تامس برتون باتومور(مقدمه)، ماکزیمیلین روبل(مقدمه) کارل مارکس
ناشر: نگاه - 26 آبان 1399
دواس، هوشنگ نایبی (مترجم) دواس
ناشر: نشر نی - 30 تیر 1399
حسن مرتضوی (مترجم)، رابرت سولومون (ویراستار) حسن مرتضوی (مترجم)
ناشر: نشر چشمه - 26 شهریور 1399
ماکس وبر، مصطفی عمادزاده (مترجم) ماکس وبر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 آذر 1399
ویلیام لارنس نیومن، حسن دانایی فرد (مترجم) ویلیام لارنس نیومن
ناشر: کتاب مهربان نشر - 16 دی 1399
لوئیس آلفرد کوزر، محسن ثلاثی (مترجم) لوئیس آلفرد کوزر
ناشر: علمی - 17 دی 1400
ویلیام لارنس نیومن، حسن دانایی فرد (مترجم) ویلیام لارنس نیومن
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1395