خریداران به همراه کتاب زیر ...
جورج ریتزر، محسن ثلاثی (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: علمی - 2 مهر 1400
3300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آلوین استانفوردکوهن، علیرضا طیب (مترجم) آلوین استانفوردکوهن
ناشر: قومس - 26 آبان 1398
یان کرایب، عباس مخبر (مترجم)، محمود متحد (ویراستار) یان کرایب
ناشر: آگه - 9 خرداد 1400
یان کرایب، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: موسسه نشرآگه - 4 بهمن 1400
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
ترزال. بیکر، هوشنگ نایبی (مترجم)، محمدجواد زاهدی (ویراستار) ترزال. بیکر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 اردیبهشت 1400
عبدالعلی لهسایی زاده، نیره توکلی (ویراستار) عبدالعلی لهسایی زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 آذر 1398
ریمون آرون، باقر پرهام (مترجم) ریمون آرون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1396
کارل مارکس، پرویز بابایی (مترجم)، تامس برتون باتومور(مقدمه)، ماکزیمیلین روبل(مقدمه) کارل مارکس
ناشر: نگاه - 26 آبان 1399
دواس، هوشنگ نایبی (مترجم) دواس
ناشر: نشر نی - 30 تیر 1399