خریداران به همراه کتاب زیر ...
فرهاد حسن زاده، مرضیه طلوع اصل (ویراستار)، مهشید مهاجر(گرافیست) فرهاد حسن زاده
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1398
550000 ریال 495000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فرهاد حسن زاده، مرضیه طلوع اصل (ویراستار)، مهشید مهاجر(گرافیست)، هدی حدادی(تصویرگر) فرهاد حسن زاده
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - آذر 1402
پیر دلی، کلر ژوبر (مترجم)، شراره وظیفه شناس (ویراستار)، سیسیل هودریزیه(تصویرگر) پیر دلی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - تیر 1402
آنتوان دو سنت اگزوپری، مصطفی رحماندوست (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
فرهاد حسن زاده، علی خاکبازان (ویراستار) فرهاد حسن زاده
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اردیبهشت 1399
ژوزف تئوبالد، معصومه انصاریان (مترجم) ژوزف تئوبالد
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1397
نورا حق پرست، علی خاکبازان (ویراستار) نورا حق پرست
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - شهریور 1394
درو دی والت، محبوبه نجف خانی (مترجم)، اولیور جفرز(تصویرگر) درو دی والت
ناشر: زعفران - اسفند 1401
تد آرنولد تد آرنولد
ناشر: پرتقال - اردیبهشت 1397
پتر هوراچک پتر هوراچک
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1396