خریداران به همراه کتاب زیر ...
ونینگر بریگیته، فراز پندار (مترجم)، استفانی روئه(تصویرگر) ونینگر بریگیته
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1402
550000 ریال 495000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1402
مارک پت، هایده کروبی (مترجم)، گری روبینستاین(تصویرگر) مارک پت
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آذر 1401
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1402
تریسی مورونی، صبا رفیع (مترجم) تریسی مورونی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1402
هایده کروبی (مترجم) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اردیبهشت 1399
نوریا روکا، هستی سعادت (مترجم) نوریا روکا
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1400
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم)، کتی پارکینسون(تصویرگر) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1402
ناشر: گام - اردیبهشت 1401
جان گاتمن، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، داوود عرب قهستانی (ویراستار)، دانیل کلمن(مقدمه) جان گاتمن
ناشر: رشد - 1399