خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دی 1395
70000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ایزابل توماس، هایده کروبی (مترجم) ایزابل توماس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 5 مهر 1399
مارک براون، لوری کرزنی، هایده کروبی (مترجم) مارک براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1397
مرسر مایر مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 8 اردیبهشت 1399
ناشر: البرز - اردیبهشت 1395
الیزابت وردیک، ترور رومین، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 بهمن 1398
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 4 آبان 1400
جولیا کوک، عرفانه جوادپور (مترجم) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 15 بهمن 1398
النا جانینی بلوتی، محمدجعفر پوینده (مترجم) النا جانینی بلوتی
ناشر: نشر نی - 3 شهریور 1400