خریداران به همراه کتاب زیر ...
کرم اله دانش فرد کرم اله دانش فرد
ناشر: صفار - 7 آذر 1400
2400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کرم اله دانش فرد کرم اله دانش فرد
ناشر: نیاز دانش - 5 دی 1394
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 9 اسفند 1396
پل ساباتیه، حسن دانائی فرد (مترجم) پل ساباتیه
ناشر: صفار - 26 بهمن 1396
حسین منصوریان حسین منصوریان
ناشر: نگاه دانش - 6 شهریور 1391
کرم اله دانش فرد کرم اله دانش فرد
ناشر: صفار - 10 اسفند 1392
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 دی 1401
ناشر: فوژان - بهمن 1396
رضا طهماسبی رضا طهماسبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 14 بهمن 1401
سیدمهدی الوانی، طاهره فیضی (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 مهر 1400