خریداران به همراه کتاب زیر ...
ابراهیم جعفرپور، بهلول علیجانی (ویراستار)، فرهاد شهداد (ویراستار) ابراهیم جعفرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 دی 1390
155000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مهدی ثقفی، محمدحسین رضایی مقدم مهدی ثقفی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1397
علی اصغر موحددانش علی اصغر موحددانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 بهمن 1390
محمدرضا قاسمی محمدرضا قاسمی
ناشر: سیمای دانش، آذر - مهر 1394
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اسفند 1395
جیکوب بیر، فرشید تاران (مترجم)، سعید نورآبادی (مترجم) جیکوب بیر
ناشر: دیباگران تهران - 25 مرداد 1393
مهدی ثقفی (مترجم)، محمدحسین رضائی مقدم (مترجم) مهدی ثقفی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1387
مهدی امیری بهقدم مهدی امیری بهقدم
ناشر: دانشگاهی کیان - 11 آبان 1393
فرزانه طمهوریان فرزانه طمهوریان
ناشر: فدک ایساتیس - 1393
سایمون آدامز، لیلا واعظ زاده مقدس (مترجم)، وحید کریم دادیان (ویراستار) سایمون آدامز
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 18 بهمن 1393