خریداران به همراه کتاب زیر ...
احمد علی پور، عبدالوهاب وهابزاده آراسته (ویراستار) احمد علی پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 اسفند 1398
410000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: رشد - 27 مهر 1400
محمدرضا سالاری فر محمدرضا سالاری فر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 19 بهمن 1400
ترور ج. پاول، حسین زارع (مترجم) ترور ج. پاول
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 28 مهر 1399
ماریو بونژه، روبن آردیلا، محمدجواد زارعان (مترجم) ماریو بونژه
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 29 فروردین 1401
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398
حسین زارع، حسن امین پور حسین زارع
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 مهر 1399
نیلا آخوندی، علیرضا آقایوسفی (ویراستار) نیلا آخوندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 آبان 1400
مهناز علی اکبری، فرهاد شقاقی مهناز علی اکبری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398