خریداران به همراه کتاب زیر ...
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1402
1560000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: ساوالان - مهر 1402
ناشر: موسسه نشر ویرایش - 1401
کتی زاهلر، محمدحسین حیدریان (مترجم) کتی زاهلر
ناشر: موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - آبان 1395
ابوالفضل رنجبری ابوالفضل رنجبری
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 1401
ناپلئون هیل، مهدی قراچه داغی (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: شباهنگ - 1402
سوزان پیترسون، روبینا درآوانسیان (مترجم)، روبن شاهوردیان (ویراستار) سوزان پیترسون
ناشر: علم و حرکت - تیر 1389
سیدمهدی نارمنجی، محسن نوکاریزی سیدمهدی نارمنجی
ناشر: سمت - اسفند 1401
جواد اژه ای جواد اژه ای
ناشر: سمت - بهمن 1401