خریداران به همراه کتاب زیر ...
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 دی 1402
1160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جونز چارلز، رضا تهرانی (مترجم) جونز چارلز
ناشر: نگاه دانش - 23 دی 1401
ناشر: ترمه - خرداد 1396
بهمن زندی، فروزان ده باشی شریف، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 اسفند 1398
گری دسلر، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) گری دسلر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 23 خرداد 1401
محسن دستگیر محسن دستگیر
ناشر: ترمه - 5 بهمن 1400
منصور مومنی، عادل آذر منصور مومنی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 خرداد 1401
ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، سید مصطفی سید حسینی، مهتاب جهرومی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 28 بهمن 1402
کورش فتحی واجارگاه کورش فتحی واجارگاه
ناشر: علم استادان - 3 آذر 1401
زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی زهره سرمد
ناشر: آگه - 12 اسفند 1402