خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدباقر حسینی، عباس طالب زاده شوشتری (ویراستار) محمدباقر حسینی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - دی 1386
700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
طیبه بختیاری، شهرام سعیدی مهر (ویراستار) طیبه بختیاری
ناشر: جام جوان - تیر 1385
وضعیت: دست دوم
ناشر: دانشجو - مهر 1385
داگلاس کریستنسن، علیرضا اشرف (مترجم) داگلاس کریستنسن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - بهمن 1385
پیتر هوگارت، حسین عمادی (مترجم)، بهروز ضرغام افشار (مترجم) پیتر هوگارت
ناشر: آبزیان - مرداد 1389
شهرام اسدزاده (گردآورنده)، محسن پیلوار (گردآورنده) شهرام اسدزاده (گردآورنده)
ناشر: موسسه فرهنگی و هنری زیتون سبز - خرداد 1389
گرانت کوپر، شهرام آهنجان (مترجم)، هادی عبدی (مترجم)، نبی شمسایی (مترجم) گرانت کوپر
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 1388
مصطفی اکبری، شهرام آهنجان مصطفی اکبری
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - بهمن 1386
شهین سبحانی، فهیمه خیردوش شهین سبحانی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - مهر 1386
سیدفتاح مرتضوی سیدفتاح مرتضوی
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - آذر 1388