خریداران به همراه کتاب زیر ...
سیدرضا شریف تهرانی سیدرضا شریف تهرانی
ناشر: مدرسه - 1 آبان 1391
530000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
بهرام نفری، حسین محسنی، مهدی بایروند (ویراستار) بهرام نفری
ناشر: مارلیک - 3 اسفند 1388
بهناز عبداللهیان، سودابه مجاوری، شهین خانی، امیرحسین ذکرگو بهناز عبداللهیان
ناشر: مدرسه - 15 دی 1400
آرمین هوفمان، مهرنوش ارشدی (مترجم)، الهام جهان فرض(مصحح) آرمین هوفمان
ناشر: کتاب آبان - 28 مرداد 1400
معصومه مرادپور، مژگان اصلانی، زهره نهاردانی، محسن حسن پور (ویراستار)، نصرالله تسلیمی (ویراستار) معصومه مرادپور
ناشر: مدرسه - 11 آذر 1391
حبیب الله آیت اللهی حبیب الله آیت اللهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 بهمن 1398