خریداران به همراه کتاب زیر ...
برانیسلاو مالینفسکی، محسن ثلاثی (مترجم)، ثریا بابایی (ویراستار) برانیسلاو مالینفسکی
ناشر: نشر ثالث - 14 تیر 1399
1600000 ریال 1440000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: علم - 28 دی 1390
فیلیپ کارل سالزمن، محمدامین کنعانی (مترجم) فیلیپ کارل سالزمن
ناشر: افکار - 23 آبان 1388
کلود ریویر، ناصر فکوهی (مترجم) کلود ریویر
ناشر: نشر نی - 16 دی 1400
ریچارد اسکیس، ندا رضایی (مترجم) ریچارد اسکیس
ناشر: آشیان - 4 اردیبهشت 1389
کلود ریویر کلود ریویر
ناشر: نشر نی - 1 بهمن 1398
حسین ادیبی، عبدالمعبود انصاری حسین ادیبی
ناشر: دانژه - 11 مرداد 1401
جورج بی. بالدوین جورج بی. بالدوین
ناشر: علم - مرداد 1396
مجید ملک محمدی مجید ملک محمدی
ناشر: فردوس - 8 مرداد 1384
پیمان متین پیمان متین
ناشر: فرهامه - 19 فروردین 1394