خریداران به همراه کتاب زیر ...
برانیسلاو مالینفسکی، محسن ثلاثی (مترجم)، ثریا بابایی (ویراستار) برانیسلاو مالینفسکی
ناشر: نشر ثالث - 14 تیر 1399
980000 ریال 480000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت بروسکی، فرشید بارانی (مترجم) رابرت بروسکی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 2 آبان 1390
مایکل بوراوی، شارون هیز مایکل بوراوی
ناشر: نشر نی - تیر 1395
هربرت لیونل آدولفوس هارت، محمد راسخ (مترجم) هربرت لیونل آدولفوس هارت
ناشر: نشر نی - 12 مهر 1399
محمد فاضلی، محمود شارع پور محمد فاضلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 20 آذر 1386
پاسمور کوین پاسمور کوین
ناشر: ماهی - 13 اسفند 1398
مورین مرداک مورین مرداک
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 10 اسفند 1398
جیمز رابینسون، دارون عجم اوغلو، جعفر خیرخواهان (مترجم)، علی سرزعیم (مترجم) جیمز رابینسون
ناشر: کویر - 11 دی 1400
هانا آرنت، مسعود علیا (مترجم) هانا آرنت
ناشر: ققنوس - 23 تیر 1400
کالین وارد، محمودرضا عبداللهی (مترجم) کالین وارد
ناشر: افکار - 19 مرداد 1399