خریداران به همراه کتاب زیر ...
سی.آی. جاکوبسون، آر.ای. جاکوبسون، اکبر عالمی (مترجم) سی.آی. جاکوبسون
ناشر: سروش - آبان 1396
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نورمن مک گراث، هاشم جوادزاده (مترجم) نورمن مک گراث
ناشر: ترانه - اسفند 1393
انسل ایستن آدامز، پیروز سیار (مترجم) انسل ایستن آدامز
ناشر: سروش - تیر 1400
ناشر: حرفه نویسنده - مرداد 1399
دیوید بیت، محمدرضا رئیسی (مترجم) دیوید بیت
ناشر: حرفه نویسنده - دی 1398
رابرت لاربر، کنت اچ. بلانچارد، صدیقه ابراهیمی (مترجم) رابرت لاربر
ناشر: دایره - بهمن 1402
رابرت هندلی، پالین نف، مهدی قراچه داغی (مترجم) رابرت هندلی
ناشر: دایره - مرداد 1401
دیویددی. برنز، مهدی قراچه داغی (مترجم) دیویددی. برنز
ناشر: دایره - خرداد 1402
رابین شارما، مهدی گازر (مترجم) رابین شارما
ناشر: آوین - آذر 1397
کیم کیوساکی، منصور بیگدلی (مترجم) کیم کیوساکی
ناشر: آوین - خرداد 1395