خریداران به همراه کتاب زیر ...
ورنر فریدریش، دیویدهنری ملون، نسرین پروینی (مترجم) ورنر فریدریش
ناشر: سخن - آذر 1388
6500000 ریال 5850000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
چارلز برسلر، مصطفی عابدینی فرد (مترجم)، حسین پاینده (ویراستار) چارلز برسلر
ناشر: نیلوفر - 1400
میلان کوندرا، پرویز همایون پور (مترجم) میلان کوندرا
ناشر: شرکت نشر قطره - مرداد 1402
ویلفرد گرین، ارل لیبر ویلفرد گرین
ناشر: نیلوفر - شهریور 1395
کامیلوخوزه سلا، فرهاد غبرائی (مترجم) کامیلوخوزه سلا
ناشر: ماهی - مهر 1402
ناشر: مروارید - آذر 1387
ماریوبارگاس یوسا، عبدالله کوثری (مترجم) ماریوبارگاس یوسا
ناشر: لوح فکر - 1402
یوهانس ویلم برتنس، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم) یوهانس ویلم برتنس
ناشر: ماهی - اسفند 1397
بهرام مقدادی بهرام مقدادی
ناشر: بهجت - تیر 1385
حسن عابدینی، کاظم فرهادی (ویراستار) حسن عابدینی
ناشر: نشر چشمه - اردیبهشت 1401