خریداران به همراه کتاب زیر ...
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشا شریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - فروردین 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مارتا هارنکر، حسن فشارکی زاده (مترجم) مارتا هارنکر
ناشر: اشاره - آبان 1390
اریک هوفر، شهریار خواجیان (مترجم)، بهرام معلمی (ویراستار) اریک هوفر
ناشر: اختران - آذر 1401
اصغر گرشاسبی اصغر گرشاسبی
ناشر: مهاجر - شهریور 1388
آلکسی دو توکویل، محسن ثلاثی (مترجم) آلکسی دو توکویل
ناشر: مروارید - اردیبهشت 1402
جورج اورول، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، شکوه آرونی (ویراستار)، اریک فروم(مقدمه) جورج اورول
ناشر: مجید - دی 1401
مانس اشپربر، علی صاحبی (مترجم) مانس اشپربر
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - تیر 1385
اسکات مایر، سوزان دیویس، کیانوش زهراکار (مترجم)، زهرا کهلوئی (مترجم) اسکات مایر
ناشر: روان - 1401
رابرت ایی اسلاوین، یحیی سیدمحمدی (مترجم) رابرت ایی اسلاوین
ناشر: روان - 1401
چارلز تیلی، بهاءالدین بازرگانی گیلانی (مترجم) چارلز تیلی
ناشر: کویر - شهریور 1401