خریداران به همراه کتاب زیر ...
گری گراث مارنات، حسن پاشاشریفی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 6 آذر 1398
1900000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: رشد - 3 فروردین 1401
گرگوری فیست، جس فیست گرگوری فیست
ناشر: روان - 16 دی 1399
ناشر: ویرایش - 17 آبان 1400
جفری پی کرامر، ویکی پرز، داگلاس ا. برنستاین جفری پی کرامر
ناشر: ارسباران - 6 فروردین 1400
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 16 آبان 1401
اکهارت اوتمر، زیگلینده اوتمر اکهارت اوتمر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - تیر 1397
ریتا اتکینسون، سوزان نولن هوکسما، داریل بم، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، رضا زمانی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 13 مرداد 1400
بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیاای. سادوک، فرزین رضاعی (مترجم) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: کتاب ارجمند - 13 اردیبهشت 1400
ناشر: ساوالان - 21 اردیبهشت 1400