خریداران به همراه کتاب زیر ...
شارلوت فولتز جونز، پروین علی پور (مترجم) شارلوت فولتز جونز
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - خرداد 1394
55000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اروینگ رابین اروینگ رابین
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 15 شهریور 1393
بیل ین، ناصر مقبلی (مترجم) بیل ین
ناشر: فاطمی - 2 مهر 1391
مسعود علیا مسعود علیا
ناشر: مدرسه - 25 شهریور 1399
فرزانه کریمی (مترجم) فرزانه کریمی (مترجم)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 7 دی 1389
کیت وودوارد، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) کیت وودوارد
ناشر: قدیانی - 12 آبان 1399
منیرحسن نایفه، مورتون کرمن براسل، محمدرضا جلیلیان نصرتی (مترجم)، محمد عابدینی (مترجم)، ناصر مقبلی (ویراستار) منیرحسن نایفه
ناشر: صفار - 18 مهر 1391
یوسف کریمی یوسف کریمی
ناشر: ویرایش - 6 خرداد 1388
دیوید آدامی، محمدمهدی نایبی (مترجم)، علی حرمتی (مترجم)، محبوبه مسگرتهرانی (ویراستار) دیوید آدامی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 9 اسفند 1397
داود رجبی، بهنوش عباسی اسفندسالاری، حسین باوند سوادکوهی داود رجبی
ناشر: قدیس - 1 آذر 1390