خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنتوان دو سنت اگزوپری، احمد شاملو (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: نگاه - 14 اسفند 1401
850000 ریال 330000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
خاویر کرمنت، محمود فرجامی (مترجم) خاویر کرمنت
ناشر: تیسا - 21 اسفند 1398
جورج اورول، صالح حسینی (مترجم) جورج اورول
ناشر: نیلوفر - 18 فروردین 1400
آلبر کامو، محمود سلطانیه (مترجم) آلبر کامو
ناشر: جامی - 3 آذر 1398
جان تاونسند، شرکت توسعه پایدار نوین (مترجم) جان تاونسند
ناشر: آدینه - 1395
رومن گاری، سروش حبیبی (مترجم) رومن گاری
ناشر: نیلوفر - 3 تیر 1391
فرهاد جعفری فرهاد جعفری
ناشر: فرهاد جعفری - 1399
رضا صبری، کامیار فراهانی فرد رضا صبری
ناشر: چالش - 6 تیر 1398
مژگان کمپانی (ویراستار)، داود لطف الله (بازنویسی) مژگان کمپانی (ویراستار)
ناشر: پیدایش - بهمن 1395
ارنست همینگوی، محمدتقی فرامرزی (مترجم) ارنست همینگوی
ناشر: نگاه - 9 مرداد 1400