خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنتوان دو سنت اگزوپری، احمد شاملو (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: نگاه - 14 اسفند 1401
585000 ریال 330000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آنتوان پاولوویچ چخوف، احمد گلشیری (مترجم) آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 6 آبان 1398
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 4 آبان 1400
عباس معروفی عباس معروفی
ناشر: ققنوس - 1399
جورج اورول، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، اریک فروم(مقدمه) جورج اورول
ناشر: مجید، به سخن - 27 مهر 1399
ژان ژاک روسو، مهستی بحرینی (مترجم) ژان ژاک روسو
ناشر: نیلوفر - مهر 1397
جین اوستین، رضا رضایی (مترجم) جین اوستین
ناشر: نشر نی - 26 بهمن 1400
خاویر کرمنت، محمود فرجامی (مترجم) خاویر کرمنت
ناشر: تیسا - 21 اسفند 1398
احمد شاملو(شاعر) احمد شاملو(شاعر)
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 19 آذر 1399
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 22 مهر 1399