خریداران به همراه کتاب زیر ...
ویندی درایدن، مینا اخباری آزاد، یکتا سپاهی (ویراستار) ویندی درایدن
ناشر: پیدایش - 24 اسفند 1388
300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هربرت فنسترهایم، جین بائر هربرت فنسترهایم
ناشر: نقش و نگار - بهمن 1394
ادوارد دوبونو، ملک دخت قاسمی نیک منش (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: اختران، آمه - 12 تیر 1400
دیوید لیبرمن، اسماعیل حسینی (مترجم)، محبوبه ایران نژادپاریزی (مترجم) دیوید لیبرمن
ناشر: راشین - 28 فروردین 1390
ناتانیل براندن، جمال هاشمی (مترجم) ناتانیل براندن
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 20 آبان 1388
مارتین هایدگر مارتین هایدگر
ناشر: نشر مرکز - 6 آبان 1399
گرچن روبین، مهسار مشتاق (مترجم) گرچن روبین
ناشر: ابوعطا - 15 مرداد 1398
باربارا فردریکسون، نسرین پارسا (مترجم)، هامایاک آوادیس یانس (مترجم) باربارا فردریکسون
ناشر: رشد - 29 خرداد 1395
روزالی ماگیو، غلامحسین خانقایی (مترجم) روزالی ماگیو
ناشر: نسل نو اندیش - 10 آبان 1401
جیمز آلن، گیتی خوشدل (مترجم) جیمز آلن
ناشر: قطره - 15 تیر 1400