خریداران به همراه کتاب زیر ...
ویندی درایدن، مینا اخباری آزاد، یکتا سپاهی (ویراستار) ویندی درایدن
ناشر: پیدایش - 24 اسفند 1388
300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناتانیل براندن، جمال هاشمی (مترجم) ناتانیل براندن
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 20 آبان 1388
هربرت فنسترهایم، جین بائر هربرت فنسترهایم
ناشر: نقش و نگار - بهمن 1394
ادوارد دوبونو، ملک دخت قاسمی نیک منش (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: اختران، آمه - 12 تیر 1400
دیوید لیبرمن، اسماعیل حسینی (مترجم)، محبوبه ایران نژادپاریزی (مترجم) دیوید لیبرمن
ناشر: راشین - 28 فروردین 1390
ویندی درایدن، شهره نورصالحی (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: پیدایش - اردیبهشت 1395
پل هاوک، شهره نورصالحی (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) پل هاوک
ناشر: پیدایش - 29 بهمن 1391
دیوید دی. برنز، مهدی قراچه داغی (مترجم) دیوید دی. برنز
ناشر: آسیم - 13 دی 1399
چسترلوییس کاراس، محمدابراهیم گوهریان (مترجم)، مهدی غروی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) چسترلوییس کاراس
ناشر: نسل نو اندیش - 8 خرداد 1389
مارتین.ای.پی سلیگمن، مصطفی تبریزی (مترجم)، رامین کریمی (مترجم) مارتین.ای.پی سلیگمن
ناشر: دانژه - 29 اسفند 1400