خریداران به همراه کتاب زیر ...
تریسی گادریدیج، فاطمه صهبا (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) تریسی گادریدیج
ناشر: پیدایش - آذر 1392
1300000 ریال 1170000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
تریسی گادریدیج، فاطمه صهبا (مترجم) تریسی گادریدیج
ناشر: پیدایش - آبان 1399
کتی هالند، فاطمه صهبا (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) کتی هالند
ناشر: پیدایش - مرداد 1392
هریت گریفی، فاطمه صهبا (مترجم) هریت گریفی
ناشر: پیدایش - مرداد 1394
آیلین هیز، فاطمه صهبا (مترجم)، متین پدرامی (ویراستار) آیلین هیز
ناشر: پیدایش - مرداد 1392
هریت گریفی، فاطمه صهبا (مترجم) هریت گریفی
ناشر: پیدایش - اسفند 1395
تریسی گادریج، رضا محتشمی توتکابنی (مترجم)، مسلم صفرپور (مترجم)، علی عبدالهی (ویراستار) تریسی گادریج
ناشر: آییژ - اسفند 1386
جیمز لاو، فاطمه صهبا (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) جیمز لاو
ناشر: پیدایش - مرداد 1392
وندی اس.مسی، رانی کوهن لیدرمن، مهدی مجردزاده کرمانی (مترجم) وندی اس.مسی
ناشر: معیار اندیشه - دی 1400
کتی هالند، فاطمه صهبا (مترجم) کتی هالند
ناشر: پیدایش - تیر 1388