خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارژالینا لمبکه، سپیده خلیلی (مترجم)، چیستا یثربی (زیرنظر) مارژالینا لمبکه
ناشر: منادی تربیت، وزارت آموزش و پرورش - تیر 1390
20000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پت هاتچینز، چیستا یثربی (مترجم)، لارنس هاتچینز(تصویرگر) پت هاتچینز
ناشر: پیدایش - خرداد 1398
شیلاسوینی هایگن سان، نسیم حاجیلو (مترجم) شیلاسوینی هایگن سان
ناشر: پیک دبیران - تیر 1394
احمد شاملو(شاعر) احمد شاملو(شاعر)
ناشر: مروارید - مرداد 1402
حمید مصدق(شاعر) حمید مصدق(شاعر)
ناشر: مروارید - تیر 1401
هاینریش بول، محمد اسماعیل زاده قندهاری (مترجم) هاینریش بول
ناشر: نشر چشمه - شهریور 1402
فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی، علی اصغر خبره زاده (مترجم) فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
ناشر: نگاه - مرداد 1401
پیتر دیکینسون، شهره نورصالحی (مترجم) پیتر دیکینسون
ناشر: پیدایش - مرداد 1399
رولف هیمان، فرزاد اکبرپور (مترجم)، احمد اکبرپور (ویراستار) رولف هیمان
ناشر: پیدایش - اردیبهشت 1391
چیستا یثربی چیستا یثربی
ناشر: شرکت نشر قطره - دی 1400