خریداران به همراه کتاب زیر ...
احمد دالکی احمد دالکی
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - خرداد 1394
300000 ریال 270000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مسعود مهدوی، علی اصغر نظری (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) مسعود مهدوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 اردیبهشت 1399
حسین شفیع زاده حسین شفیع زاده
ناشر: خوشخوان - 9 شهریور 1388
علی اصغر موحددانش علی اصغر موحددانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 بهمن 1390
جان کرک وود، سیدحجت الحق حسینی (مترجم) جان کرک وود
ناشر: پیدایش - آبان 1394
عباسقلی صادقی، سیدمحمود نجفیان رضوی، نفیسه مرصوصی (ویراستار)، سعید محمدی (ویراستار) عباسقلی صادقی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 مهر 1399
علیرضا اسبقی (تدوین) علیرضا اسبقی (تدوین)
ناشر: مبتکران، پیشروان - اسفند 1395
کارمن بردسون، احمد دالکی (مترجم) کارمن بردسون
ناشر: رویش - 26 بهمن 1392
امیلی بن، احمد دالکی (مترجم)، تری پاستور (تصویرگر)، تیم هگرتی (تصویرگر) امیلی بن
ناشر: رویش - 30 تیر 1393
لین ویلسون، احمد دالکی (مترجم) لین ویلسون
ناشر: رویش - 15 بهمن 1392