خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان رونالدروئل تالکین، سیدابراهیم تقوی (مترجم)، کریستوفر تالکین(به اهتمام) جان رونالدروئل تالکین
ناشر: روزنه - تیر 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان رونالدروئل تالکین، رضا کیامحمدی (مترجم) جان رونالدروئل تالکین
ناشر: روزنه - اردیبهشت 1400
جان رونالدروئل تالکین، کریستوفر تالکین (به اهتمام) جان رونالدروئل تالکین
ناشر: روزنه - شهریور 1396
جان رونالدروئل تالکین جان رونالدروئل تالکین
ناشر: دنیای اقتصاد - خرداد 1396
جورج اورول، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، شکوه آرونی (ویراستار)، اریک فروم(مقدمه) جورج اورول
ناشر: مجید - دی 1401
جان رونالدروئل تالکین، رضا علیزاده (مترجم) جان رونالدروئل تالکین
ناشر: روزنه - بهمن 1400
ج.کی. رولینگ، ویدا اسلامیه (مترجم) ج.کی. رولینگ
ناشر: کتابسرای تندیس - مهر 1402
جان دیکسون کار، آدریان کانن دویل، رامین آذربهرام (مترجم) جان دیکسون کار
ناشر: مروارید - خرداد 1402
سم سوج، پویه میثاقی (مترجم) سم سوج
ناشر: نشر مرکز - آذر 1401
جان رونالدروئل تالکین، فرهاد سیدلو (مترجم) جان رونالدروئل تالکین
ناشر: پیام امروز، هستان - آذر 1386