خریداران به همراه کتاب زیر ...
بنتون جونز، سعیدرضا وصال (مترجم) بنتون جونز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 24 فروردین 1399
600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
طاهر برزگر، محمودرضا خلیلی طاهر برزگر
ناشر: مرز دانش - 23 دی 1392
افشین فلاحیان افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 14 بهمن 1393
محمد کافی، اعظم برزویی، معصومه صالحی، علی کمندی، علی معصومی، جعفر نباتی محمد کافی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 8 تیر 1400
محمدرضا خواجه پور محمدرضا خواجه پور
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
برنت بلک، فرانک دنیس، دان الوینگ، جان فلمن، اسکات جانسون، نرم لونی، جیم ماتئیس، استفن مایر، کورت رام، مجید راحمی (مترجم)، ماری مائیب کارن (ویراستار)، پرستون آندروز (ویراستار)، گریگوری لنگ (ویراستار) برنت بلک
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 17 آبان 1393
افشین فلاحیان افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - 26 اردیبهشت 1394
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 18 آذر 1401
ریچارد اولسون، چارلز فرانسیس، استفون کافکا، علیرضا کوچکی (مترجم)، سمانه نجیب نیا (مترجم)، عبدالمجید مهدوی دامغانی (ویراستار) ریچارد اولسون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 18 دی 1392