خریداران به همراه کتاب زیر ...
بنتون جونز، سعیدرضا وصال (مترجم) بنتون جونز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 24 فروردین 1399
600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مصطفی مبلی (ویراستار)، اصغر نهجیری (ویراستار)، احمد ارزانی (گردآورنده) مصطفی مبلی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 16 بهمن 1391
لینت مورگان، علی تهرانی فر (مترجم)، نوید وحدتی (مترجم) لینت مورگان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 28 آبان 1391
اردلان قیلاوی زاده(تهیه و تنظیم) اردلان قیلاوی زاده(تهیه و تنظیم)
ناشر: دی نگار - 7 آبان 1392
هیلاری نورمن، شهناز مجیدی (مترجم)، مهری مدرسی (ویراستار) هیلاری نورمن
ناشر: روشا - اسفند 1397
داریوش شیراوند داریوش شیراوند
ناشر: مرز دانش، آب نگاه - 16 مرداد 1398
امیرحسین خوشگفتارمنش، حسین شریعتمداری (ویراستار)، مهشید سعادتمند (ویراستار) امیرحسین خوشگفتارمنش
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 30 بهمن 1391
سیدجلال طباطبائی سیدجلال طباطبائی
ناشر: دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات - آذر 1396
ویلم راونسبرگ، مارلین مالایس، ریحانه عزتی تبریزی (مترجم)، مهسا زینالیان مهربانی (مترجم)، رضا طلایی حسنلویی (مترجم) ویلم راونسبرگ
ناشر: دانشگاه تهران - 15 تیر 1399