خریداران به همراه کتاب زیر ...
ان.بی دیویس، جان کربز، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) ان.بی دیویس
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - فروردین 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدحسین امیری، محمد کرام الدینی (ویراستار) محمدحسین امیری
ناشر: فاطمی - خرداد 1401
مارک ریدلی، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) مارک ریدلی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - خرداد 1400
محمد کرام الدینی محمد کرام الدینی
ناشر: فاطمی - بهمن 1399
جوانا فریلند، منصوره ملکیان (مترجم) جوانا فریلند
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - مرداد 1391
جان کارترایت، بهزاد سروری (مترجم)، عبدالحسین وهاب زاده (ویراستار) جان کارترایت
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - دی 1394
محمدتقی آساد محمدتقی آساد
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - تیر 1401
حسن ذوالفقاری، محمود علایی طالقانی (ویراستار) حسن ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - تیر 1400
احمد مجد احمد مجد
ناشر: آییژ - اردیبهشت 1401
بهنام محمدپناه بهنام محمدپناه
ناشر: آمه - شهریور 1393