خریداران به همراه کتاب زیر ...
جمشید بهنام جمشید بهنام
ناشر: فرزان روز - 4 تیر 1391
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عبدالحسین نوایی عبدالحسین نوایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 دی 1389
محمدعلی کاتوزیان، حسن افشار (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 15 دی 1398
سیروس غنی، حسن کامشاد (مترجم) سیروس غنی
ناشر: نیلوفر - 1 آذر 1401
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - خرداد 1394
برتولد اشپولر، محمود میرآفتاب (مترجم) برتولد اشپولر
ناشر: علمی و فرهنگی - 14 آذر 1386
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 دی 1398
لارنس لاکهارت، غلامرضا افشارنادری، اسماعیل افشارنادری (مترجم) لارنس لاکهارت
ناشر: دستان - 13 آبان 1388
ناشر: کویر - 12 اردیبهشت 1384
ژاله آموزگار، محمود حریریان، صادق ملک شهمیرزادی، نادر میرسعیدی ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 آذر 1388