خریداران به همراه کتاب زیر ...
هوارد گاردنر، سیدکمال خرازی (مترجم)، لیدا کاووسی (ویراستار) هوارد گاردنر
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
1600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت بی. چالدینی، روح الله حمیدی مطلق (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 1402
نوآج گلدستاین، استیو مارتین، رابرت چیالدینی، مریم تاجمیر ریاحی (مترجم)، فاطمه باقریان (مترجم) نوآج گلدستاین
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1402
رابرت گرین، محمدرضا آل یاسین (مترجم) رابرت گرین
ناشر: هامون - دی 1402
جیم رندل، مریم منتظر (مترجم) جیم رندل
ناشر: پردیس آباریس - تیر 1402
هوارد گاردنر، سعیده معماری (مترجم)، سولماز نورآبادی (مترجم) هوارد گاردنر
ناشر: ساوالان - 1394
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1402
دن آریلی، سیدامیرحسین میرابوطالبی (مترجم) دن آریلی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - دی 1400
رابرت بی. چالدینی، گیتی قاسم زاده (مترجم)، اعظم رمضانی (ویراستار) رابرت بی. چالدینی
ناشر: شرکت تعاونی انتشارات هورمزد - مرداد 1402
رولف دوبلی، علی شهروزستوده (مترجم)، بهزاد توکلی نیشابوری (مترجم)، عادل فردوسی پور (مترجم) رولف دوبلی
ناشر: نشر چشمه - 1402