خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نشر نی - 2 خرداد 1401
2200000 ریال 1860000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نشر نی - 29 خرداد 1401
ناشر: نشر نی - 1 تیر 1400
توماس هابز، حسین بشیریه (مترجم) توماس هابز
ناشر: نشر نی - 18 مرداد 1401
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - 15 آذر 1400
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
عبدالرحمن عالم عبدالرحمن عالم
ناشر: نشر نی - 28 شهریور 1401
وینسنت اندرو، حسین بشیریه (مترجم) وینسنت اندرو
ناشر: نشر نی - 25 مرداد 1401
آنتونیو گرامشی، عباس میلانی (مترجم) آنتونیو گرامشی
ناشر: اختران - 14 تیر 1399
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 15 تیر 1401