خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نشر نی - 3 بهمن 1401
3000000 ریال 2850000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هرناندو دو سوتو، فریدون تفضلی (مترجم) هرناندو دو سوتو
ناشر: نشر نی - 26 آذر 1399
محمدعلی کاتوزیان، محمدرضا نفیسی (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 24 مهر 1400
دیردری مکلاسکی، ابوالقاسم مهدوی (مترجم)، لاله خاکپور (ویراستار) دیردری مکلاسکی
ناشر: نشر نی - 17 خرداد 1385
ناشر: نشر نی - 2 خرداد 1401
نیکوس پولانزاس، حسن فشارکی (مترجم)، فرهاد مجلسی پور (مترجم) نیکوس پولانزاس
ناشر: رخ داد نو - 25 آذر 1391
نائومی کلاین، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم)، میرمحمد نبوی (مترجم) نائومی کلاین
ناشر: اختران - 4 بهمن 1400
ناشر: نشر نی - 1 تیر 1400
ولادیمیرایلیچ اولیانوف لنین، مسعود صابری (مترجم) ولادیمیرایلیچ اولیانوف لنین
ناشر: طلایه پرسو - 26 بهمن 1389
پیوترایوانوویچ نیکیتین، ناصر زرافشان (مترجم) پیوترایوانوویچ نیکیتین
ناشر: آگاه - 17 اردیبهشت 1401