خریداران به همراه کتاب زیر ...
آندرو میلنر، جف براویت، جمال محمدی (مترجم) آندرو میلنر
ناشر: ققنوس - بهمن 1400
850000 ریال 765000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - اسفند 1402
استیون سیدمن، هادی جلیلی (مترجم) استیون سیدمن
ناشر: نشر نی - خرداد 1402
سیدرضا صالحی امیری سیدرضا صالحی امیری
ناشر: ققنوس - مرداد 1401
احمد تمیم داری، معصومه اکبری (ویراستار)، مریم نوتاش (ویراستار) احمد تمیم داری
ناشر: مهکامه - دی 1399
جان آر. هال، مری جو نیتس، فریبرز مجیدی (مترجم) جان آر. هال
ناشر: سروش - تیر 1402
مهشید سالاری مهشید سالاری
ناشر: آفرینش - شهریور 1397
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
فیلیپ دانیل اسمیت، الگزندر رایلی، محسن ثلاثی (مترجم) فیلیپ دانیل اسمیت
ناشر: علمی - اردیبهشت 1401
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - تیر 1402