خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: ققنوس - اسفند 1398
120000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پل کلمان ژاگو، سیدحسین بنی احمد (مترجم) پل کلمان ژاگو
ناشر: ققنوس - 12 اردیبهشت 1400
پل کلمان ژاگو، ایرج مهربان (مترجم) پل کلمان ژاگو
ناشر: ققنوس - 11 فروردین 1400
ناشر: ققنوس - 5 اسفند 1398
ناشر: ققنوس - 8 اسفند 1397
اندرو رایت، حمید بلوچ (مترجم) اندرو رایت
ناشر: شباهنگ - 1388
ناشر: ققنوس - 5 خرداد 1398
مصطفی مستور مصطفی مستور
ناشر: نشر مرکز - 7 مهر 1400
جان تاونسند، شرکت توسعه پایدار نوین (مترجم) جان تاونسند
ناشر: آدینه - 1395
آلبرت الیس، حمید شمسی پور (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 26 مرداد 1400